Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA NA DŘEVOPLYN

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA NA DŘEVOPLYN

    Využití dřevoplynu jako alternativního zdroje energie je známo již z doby druhé světové války a logického nedostatku fosilních paliv.

    Definice dřevoplynu podle wikipedie: produkt zplyňování biomasy, při kterém uhlík v molekulách reaguje za vysoké teploty s párou nebo kyslíkem, čímž vzniká směs oxidu uhelnatéhovodíkumethanu oxidu uhličitého.

    Tato stránka slouží jako seznámení a popis námi vyrobené kogenerační jednotky na dřevoplyn, jako energetického stroje vytvářejícího tepelnou a elektrickou energii z ekologických obnovitelných zdrojů (spalováním biomasy - dřevěné štěpky)

 

Vyňatek z TECHNICKÉ ZPRÁVY a princip fungování výrobku

    Základním principem při tvorbě dřevoplynu je pyrolytické spalování, kdy z tuhého paliva vhodně zvoleným způsobem spalování vznikne palivo o jiném než tuhém skupenství (plynném - dřevoplyn). Dřevoplyn je vyráběn ve zplynovači. V jeho specialně upravené zplyňovací komoře se mísí biomasa, která je do komory dopravena automaticky, se vzduchem, který je nasáván skrz celý systém spalovacím pístovým motorem jako konečným spotřebičem dřevoplynu. Množství paliva je snímáno čidly, která plynule regulují množství paliva ve zplynovači. Nad vrstvou zplyňovaného paliva se nachází reakční prostor, ve kterém dochází k uhlíkovím reakcím, které vytvářejí potřebné složky dřevoplynu. Vzniklý plyn projde nespáleným palivem čímž se vyčistí od hrubých nečistot, schladí na požadovanou teplotu a zároveň vysušuje nespálenou biomasu (což v konečném výsledku umožňuje použít vlhkou biomasu - štěpku až do 50% vlhkosti) a míří do pračky.

    V prače se od plynu oddělý nežádoucí složeky (především dehet). Z Pračky je plyn nasáván zážehovým spalovacím motorem (v našem případě agregát BMW V8). Spalovací motor spálí vyčištěný dřevoplyn jako celou spalovací směs čímž odpadá potřeba řízení dodávky paliva. Spalovací motor pohání agregáty výkonem odpovídající výkonu motoru při daných otáčkách vzhledem k množství vyrobeného dřevoplynu. Tím spalovací motor spalující dřevoplyn vyrábí konstantní elektrický proud.

    Spalovací motor, jako tepelný stroj vykazuje účinnost okolo 25 - 30%. Zbytek energie je přeměněn na teplo, které např. u automobilů mizí při chlazení motoru. U naší kogenerační jednotky je okruh vodního chlazení motoru rozveden do tepelného výměníku, a následně do ústředního topení bytových prostor budovy ve které je kogenerační jednotka instalována. Tímto systémem využití "odpadního" tepla dosáhneme daleko vyšší účinnosti celé jednotky, než při pouhé výrobě el. proudu, jelikož majitel a uživatel ušetří finanční prostředky za vytápění jinými konvenčnímy způsoby.

TATO NÁMI (FIRMA ŠAUER TURBO - ENERGO) VYROBENÁ KOGENERAČNÍ JEDNOTKA BYLA VYROBENA A INSTALOVÁNA PRO NAŠEHO ZÁKAZNÍKA Z OPOČNA

TOPlist