Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

VODNÍ TURBÍNY

VODNÍ TURBÍNY


Repase/Renovace/Modernizace

    Základní škálou našich služeb jsou komplexní práce pro opravy  nebo  výrobu nových vodních turbín výše uvedených typů a jejich příslušenství, např. čistících strojů, stavidlových uzávěrů a česlí. Tyto práce se dají rozdělit podle časové posloupnosti:

       DEMONTÁŽ - Turbínu nebo zařízení po zaměření a zjištění vstupních parametrů pomocí vlastních prostředků na lokalitě demontujeme a  převezeme do vlastních dílen v Semechnici.

       PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - Veškeré součásti jsou rozebrány a  očištěny, je provedena nálezová kontrola a vyhodnocení stavu s určením možných renovačních postupů . Povrchy jsou  zbaveny  starých vrstev, mastnoty a koroze (většinou tryskáním křemičitým pískem ve vlastní tryskací kabině 3,5/11m).

       RENOVACE - Opotřebované nebo zničené komponenty jsou opraveny pomocí technologií návarů, svaření prasklých litinových odlitků s pomocí předehřevu v elektrické peci, přepouzdření, tmelení plastikovými ocelemi, případně  znovu odlity a vyrobeny. Snažíme se používat nové progresivní metody za požití nerezů, bronzů, plastových pouzder,  např. Thordon, a nástřiků povrchů polyuretanovou pryží Metaline  nebo keramikou Weicon®. Samozřejmostí je použití kvalitních ložisek, gufer a těsnících prvků.

Poslední novinkou  v technologiích povrchů se jeví měkké pružné povrchy Metaline®, které nejen  zvýší odolnost povrchů proti kavitaci a abrazi, ale zároveň zlepší hydrodynamické vlastnosti průchodu vodního paprsku  vodním strojem.

       MODERNIZACE - Po předchozí domluvě s klientem nabízíme možnosti modernizace jednotlivých komponentů elektrárny, např. rozvaděče elektro, nové hydraulické ovládání, mazací automaty, spouštění čistícího stroje hladinovou sondou.  Mezi nejvíce znatelné zásahy do konstrukce patří např. přidání zařízení pro automatickou změnu polohy lopatek v závislosti na průtoku vody za provozu (u starších typů turbíny Kaplan). Dle možností lokality dodáváme také několik typů česlí a čistících strojů vlastní konstrukce. 

       MONTÁŽ - Zařízení je zkušebně sestaveno  a odzkoušeno na dílnách na sucho  a po odsouhlasení zákazníkem převezeno zpět na lokalitu, kde je  zamontováno a následně zkušebně spuštěno. Většinou za spolupráce se subdodavatelem elektrotechnologie. Po úspěšném provedení všech zkoušek a nastavení nejlepších provozních parametrů včetně řízení česlicovny je MVE připojena k síti.

TOPlist